Tîrgu Frumos, experienţa unui spaniol

Traducerea în limba română este disponibilă mai jos. Textul a fost tradus de Simona Petric, din Timişoara. 

Todo sucedió muy deprisa, una beca de la Universidad, el destino, Rumania. Varios fueron los que se pusieron en contacto conmigo para pedirme que eligiera sus Asociaciones o sus destinos, Arad, Timisoara, Targu Mures... pero hubo una propuesta que me llamo mucho más la atención, y esa fue Tirgu Frumos, lo sé, comparado con el resto, Tirgu Frumos es un pequeño pueblo, con quizás menos oportunidades que el resto de las grandes ciudades, pero como bien me dijo la persona encargada de que todo esto fuese posible, Mihaela, el destino no es realmente importante, si lo que realmente deseas es aprender y conocer cosas nuevas. Hoy después de mi experiencia en este país y en este pueblo, no me arrepiento de la decisión tomada. 

Todos decimos que queremos hacer algo diferente, pero al final siempre acabamos haciendo lo mismo, así que elegí este pequeño pueblo, en la región Moldava de Rumania y esta Asociación llamada Asirys Super Tineri.


Rumania, cuando a alguien que nunca ha estado aquí le preguntas algo sobre Rumania, seguro que te contesta con malas ideas sobre el país y sobre su gente, en mi opinión hay demasiados prejuicios y se estereotipa demasiado a la población de este país.


Rumania es diferente, tiene una cultura enorme, que más quisieran tener muchos de los países de Europa, se respira en sus ciudades, en sus pueblos, en sus calles, en sus casas... hay una gran tradición por lo artesanal y grandísimos artesanos, cuando los recursos son escasos, la creatividad crece a pasos agigantados. Tienen una cultura folcloristica espectacular, cantan, bailan y tocan diversidad de instrumentos musicales con una facilidad pasmosa.


Además de culturalmente, es un país que me ha asombrado por su Historia. Posen una lengua riquísima en vocabulario y con muchísimos tipos de expresiones. Han tenido infinidad de enfrentamientos con el Imperio Otomano dado que este era el único paso hacia Europa, no cabe señalar la famosa Historia conocida sobre Transilvania, dado que todo el mundo la conoce. A parte han participado en las dos Guerras Mundiales siendo masacrada gran parte de su población por su origen Judio, además de haber contado con uno de los Dictadores más conocidos en el Mundo, Chaucescu, dejando al país en una situación precaria.


Su gente es diferente, la población Rumana es otra cosa, sobre todo cuando vienes de otro país y traes algunas malas ideas en la cabeza, ellos te sorprenden desde el primer momento. Son muy hospitalarios, generosos, solidarios...cada vez me impresiona más, ver y comprobar que las personas con menos recursos son las que más comparten.
En fin estoy hablando de Rumania en general, pero donde yo he vivido y he podido comprobar todo esto ha sido en Tirgu Frumos, en español “El Mercado Bello”, un pequeño pueblo en la región Moldava, a unos 40 km de Iasi, una de las capitales culturales de Europa.


Tirgu Frumos es un pueblo joven, con el 25% de su población con menos de 14 años. En la Casa de la Cultura he pasado un verano muy gratificante, me he sorprendió bastante por todo la verdad, tanto con comprobar el excelente nivel cultural y lingüístico que tienen los jóvenes y su disposición por realizar voluntariados (esto no es muy común en España) como por la iniciativa de personas como Mihaela, que hacen posible que incluso en un pueblo pequeño como este, los jóvenes tengan oportunidades culturales y de formación como esta. Fomentar un estilo de vida saludable, fomentar la integración de las personas, fomentar la creatividad, fomentar la enseñanza, pero de un modo diferente, no una enseñanza formal, como la que se da en los colegios o institutos, sino una enseñanza no formal, orientada a aprender divirtiéndose, aprender de forma práctica, aprender de manera diferente... Todos estos son algunos de los valores que proporciona Asirys Super Tineri.


Solo me queda dar las gracias a todos los que han hecho posible que yo esté aquí y a todos los que día a día me han ayudado para sentirme siempre como en casa, muchas gracias, espero que Asirys pueda seguir creciendo como lo está haciendo hasta ahora y nos volveremos a ver.


Un saludo y mucho ánimo, Manolo.


Totul s-a întâmplat foarte repede, pe neaşteptate, o bursă de la Universitate cu destinaţia România. Am fost contactat de câteva persoane ca să aleg asociaţiile lor sau destinaţii precum Arad, Timişoara, Târgu Mureş... dar a fost o propunere care mi-a atras atenţia în mod deosebit, şi aceea a fost Tîrgu Frumos. Ştiu că în comparaţie cu restul, Tîrgu Frumos e un oraş mic, poate cu mai puţine oportunităţi ca şi marile oraşe, dar după cum mi-a spus persoana responsabilă că toate astea s-au întâmplat - Mihaela, destinaţia nu e cea mai importantă, dacă ceea ce îţi doreşti cu adevărat este să înveţi şi să cunoşti lucruri noi. Astăzi, după experienţa mea în ţara asta şi în acest orăşel, nu îmi pare rău de decizia luată.

Toţi spunem că vrem să facem ceva diferit, dar în final mereu alegem acelaşi lucru, aşa că am ales acest oraş mic, din regiunea Moldova, a României şi Asociaţia Asirys - Super Tineri.

Când îi pui cuiva care nu a mai fost aici, întrebări despre România, sigur răspunde cu opinii negative despre ţară şi despre oameni. După părerea mea există prea multe prejudecăţi şi stereotipuri în legătură cu populaţia României.

România este diferită, are o cultură vastă, pe care multe ţări din Europa şi-ar dori să o aibă, se resimte în oraşele sale, în sate, pe străzi, în case. Există o mare tradiţie pentru artizanat, mari artişti, chiar dacă resursele sunt limitate, creativitatea creşte cu paşi repezi. Au o cultură folclorică spectaculoasă, cântă, dansează şi mânuiesc o diversitate de instrumente muzicale cu o uşurinţă uimitoare.

Pe lângă culturalitate, este o ţară care m-a uimit prin istoria sa. Utilizează o limbă cu un vocabular foarte bogat şi multe expresii. Au avut o mulţime de înfruntări cu Imperiul Otoman, având în vedere că acesta era singura trecere spre Europa, şi nu mai zic de faimoasa istorie a Transilvaniei, pe care toată lumea o cunoaşte. Pe lângă asta, au participat la cele două Războaie Mondiale,  fiind masacrată mare parte din populaţia din cauza originii iudeice. Totodată au avut unul dintre dictatorii cei mai cunoscuţi în lume, Ceauşescu, care a lăsat ţara într-o situaţie precară.

Oamenii sunt diferiţi, mai ales când vii din altă ţară cu idei preconcepute, negative, oamenii te surprind din primul moment. Sunt foarte ospitalieri şi generoşi, de fiecare dată mă impresionează mai mult şi constat că persoanele mai puţin înstărite sunt cele care împart din puţinul pe care îl au.


În fine, vorbesc despre România în general, dar unde eu am locuit şi am constatat toate aceste lucruri a fost în Tîrgu Frumos, care în spaniolă se traduce “el mercado bello”, un orăşel frumos în regiunea Moldovei, la 40 km de Iaşi - una dintre capitatele culturale ale Europei.

Tîrgu Frumos este un orăşel tânăr, 25% din populaţia sa are sub 14 ani. La Centrul de Voluntariat din Casa de Cultură am avut o vară uimitoare, am fost într-adevar surprins de multe lucruri, întrucât am constatat un nivel cultural şi lingvistic excelent pe care îl au tinerii şi faptul că se implică în munca de voluntariat (în Spania voluntariatul nu este un lucru comun, uşor de întâlnit) la iniţiativa Mihaelei care face tot posibilul ca într-un orăşel mic ca acesta tinerii să beneficieze de oportunităţi culturale şi formare nonformală. Să creezi un stil de viaţă sănătos, să te ocupi de integrarea persoanelor în societate, să încurajezi creativitatea şi educaţia, dar într-un mod diferit, nu unul formal ca la şcoală. Ci un stil non-formal, unde învăţăm din practică, distrându-ne şi făcând lucrurile într-o maniera diferită. Toate aceste sunt doar unele dintre valorile pe câte Asirys Super Tineri le promovează.

Nu îmi rămâne decât să vă mulţumesc tuturor celor care aţi facut posibilă experienţa mea în România şi celor care zi de zi m-au făcut să mă simt ca acasă. Vă mulţumesc frumos, sper că Asirys să crească în continuare cum face acum, şi sper că ne vom revedea.

Vă salut şi vă încurajez,
Manolo

 

Niciun comentariu