Tîrgu Frumos: capitala ținutului Cârligăturii

Știați că Tîrgu Frumos a fost mai bine de 400 de ani, capitala și cel mai important oraș al ținutului Cârligăturii? Scrierile medievale şi cronicile din vremea lui Ştefan cel Mare informează despre existenţa pe actualele teritorii ale judeţelor Iaşi, Neamţ şi Vaslui a unui ţinut legendar, preţuit de-a lungul timpului, de toţi domnitorii care s-au perindat la conducerea Moldovei. Este vorba despre Cârligătura, un ţinut de numai 975 de kilometri pătraţi, aflat pe pantele vestice ale Dealului Mare şi cele nordice ale dealurilor Tutovei. Despre Cârligătura s-a vorbit mereu ca despre o "perlă a coroanei", acoperit în cea mai mare parte cu păduri seculare, defrişate în cea mai mare parte de-a lungul timpului.

Din păcate sunt puţine cercetări arhelogice în oraşul nostru, deși au existat și probabil încă există, zeci de surse de explorat. Întemeierea și dezvoltarea localității Tîrgu Frumos este menționată doar în 10 documente istorice, care sunt insuficiente pentru a oferi o imagine detaliată asupra evoluției orașului. Sunt multe mistere ce trebuie dezlegate, dar un lucru e cert: Tîrgu Frumos era plasat la punctul de întâlnire a cinci ținuturi, în drumul poștelor domnești și pe traseul mai multor drumuri comerciale, ceea ce i-a oferit un rol economic important!

Pe 12 august 1426, Alexandru cel Bun, menționează într-un document, ținutul Cârligăturii, ce cuprindea aproximativ 100 de sate și care, și-ar fi avut capitala la Tîrgu Frumos. Vreme de un secol, de la această menționare, Tîrgu Frumos a cunoscut o înflorire economică, fiind amintit deseori în documente istorice și fiind cunoscut ca un târg vechi, cu tradiție, bine închegat, cu sigiliu propriu și care beneficia de o bună organizare. Capitala Cârligăturii, o "perlă a coroanei", acoperit în cea mai mare parte cu păduri seculare, defrişate în cea mai mare parte de-a lungul timpului, a rămas până în 1834 la Tîrgu Frumos. În acel an, în urma procesului regulamentării, numărul ţinuturilor Moldovei a scăzut de la 16 la 13, prin desfiinţarea ţinuturilor Herţa (înglobat la Dorohoi), Hârlău (împărţit între Botoşani şi Iaşi) şi Cârligătura (împărţit între Iaşi şi Roman).


Niciun comentariu