Atestările documentare ale orașului Tîrgului Frumos

Se spune despre Tîrgu Frumos că este "un târg mai vechi decât descălecatul Moldovei" (1359), o arată documente dinaintea lui Ștefan cel Mare, concluziona Mihai Costăchescu (editor). Pe 28 decembrie 1428, Alexandru cel Bun, spunea despre Tîrgu Frumos că este o așezare domnească și de popas: "Siliștea Dădești, în ținutul Romanului, care siliște Dădești, a fost dreaptă ascultare de orașul domniei mele Tîrgu Frumos", aceasta fiind prima mărturie despre oraș, consemnată de istoricul Gh. Ghibănescu. Totuși, orașul Tîrgu Frumos este atestat documentar, în urma unei alte știri: pe 5 octombrie 1448, Petru II Voievod, domnul Țării Moldovei și fiul lui Alexandru cel Bun, a donat Mănăstirii Probota Veche, "toată ceara din Tîrgu Frumos". Câțiva ani mai târziu, în 1454, se amintește în alte documente istorice, despre taxele care se încasau la Tîrgu Frumos pentru "carele cu sare"


Niciun comentariu